logo
SmilePets จำหน่ายอุปกรณ์เลี้ยงปลา มีสินค้าให้เลือกมากที่สุด บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ

��������������������������� ������������������������ ��������������������� ������������������

วัสดุช่วยกรองชนิดต่างๆ ช่วยในการดูดซับสารพิษ เป็นที่อยู่แบคทีเรีย ช่วยทำให้นำใส หลักๆจะมี 2 แบบ

1.วัสดุกรองที่ต้องการจุลินทรีย์ในการทำงาน  เช่น เซรามิคริง ไบโอบอล Bio Mate แบบนี้จะเน้นที่พื้นที่ผิว รูพรุน ยิ่งมีมากยิ่งดี จุลินทรีย์จะไปเกาะอาศัยได้มาก  เมื่อมีจุลินทรีย์มาก ก็จะช่วยกำจัดของเสียได้ดียิ่งขึ้น

2.วัสดุกรองที่มีคุณสมบัติในการดูซับของเสีย ด้วยตัวมันเอง  เช่น ถ่านคาร์บอน ซีโอไลต์  เมื่ออิ่มตัวแล้วต้องเปลี่ยน  ข้อดีคือดูดซับของเสียได้ดี  เหมาะสำหรับระบบกรองเล็กๆ เช่นตู้ปลา ถังกรอง กรองนอกตู้

**การส่งใยกรองต้องบีบและอัด ให้มีขนาดเล็ก ลงเพือลดปริมาตรให้เหมาะสมกับการส่งคะ **                
 

แสดง 1-12 จาก 78 รายการ