กรองโปรติดผนัง 2 ชั้น
ถ่านคาร์บอน TIP Carbon 1 kg.
ใยกรองขาวอัดขนาดจัมโบ้
TIP Bio Mate 45 x 30 cm.
TIP Bio Filter 90 x 30 cm.
TIP ใยฟองน้ำดำ 90 x 30 cm.
ใยกรองใหญ่
ปั้มลมแบตเตอรี่ RS-9000
ปั้มลมใส่ถ่านอัตโนมัติ RS-8000
ปั้มลม Mega 6000
Magic-6600
Magic-8800
Mega 8000
CP Optimum สาหร่าย 12 เม็ด S
CP Optimum สาหร่าย 12 เม็ด M
Fishery Bioball
สะดือเทียม 6 นิ้ว ท่อดูด 1 นิ้ว
สะดือเทียม 4 นิ้ว ท่อดูด 1 นิ้ว
ที่ดูดน้ำใช้ถ่าน Dophin MC-109
ที่ดูดน้ำใส่ถ่าน Jeneca AS-615A
ที่ดูดน้ำใส่ถ่าน+หม้อแปลง Jeneca AS-615B
Aqua Master Color Enhance 10 Kg. L
Aqua Master Wheatgerm 10 Kg. L
Aqua Master Growth 10 Kg. L
Aqua Master Staple 10 Kg. L
Aqua Master Color Enhance 5 Kg. L
Aqua Master Color Enhance 5 Kg. S
Aqua Master Wheat Germ 5 Kg. L
Aqua Master Wheat Germ 5 Kg. S
Aqua Master Growth 5 Kg. L
Aqua Master Growth 5 Kg. S
Aqua Master Staple 5 Kg. L
Aqua Master Staple 5 Kg. S
Aqua Master Color Enhance 1 Kg. L
Aqua Master Color Enhance 1 Kg. S
Aqua Master Wheat Germ 1 Kg. L
Aqua Master Wheat Germ 1 Kg. S
Aqua Master Growth 1 Kg. L
Aqua Master Growth 1 Kg. S
Aqua Master Staple 1 Kg. L
Aqua Master Staple 1 Kg. S
Oxygen Bar 190 cm.
Oxygen Bar 150 cm.
Oxygen Bar 110 cm.
Oxygen Bar 80 cm.
Oxygen Bar 50 cm.
สกิมเมอร์หน้า 2.5 นิ้ว ท่อลง 1 นิ้ว
สกิมเมอร์หน้า 4 นิ้ว ท่อลง 1 นิ้ว
สกิมเมอร์หน้า 6 นิ้ว ท่อลง 2 นิ้ว
Hikari micro pellets 45 g.

                                  
Sitemap หมวดหมู่