www.smilepetshop.com 

 หน้าร้านเปิด  จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 
เสาร์  8.00-16.00 น.  โทร. 083-9061228

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> สะดือเทียม,สกิมเมอร์,หัวเจ็ต,หัวพ่นน้ำ >>> หัวเจ็ต และหัวพ่นน้ำ

สะดือเทียม,สกิมเมอร์,หัวเจ็ต,หัวพ่นน้ำ

สะดือเทียม และสกิมเมอร์ หัวเจ็ตพ่นน้ำ สำหรับบ่อปลา
ท่อเจ็ต 4 หุน หัวสวิงเกอร์
ราคา 120.00
33
รหัสสินค้า : 000845
หัวเจ็ตพ่นน้ำสำหรับต่อกับปั้มน้ำเพื่อให้แรงดันน้ำ ดึงอากาศจากท่ออากาศ แล้วพ่นออกมาเป็นละออง ช่วยเพิ่มออกซิเจนในบ่อปลาหรือตู้ปลา หัวท่อพ่นสามารถปรับทิศทางการพ่นได้รอบทิศทาง
  Tell a Friend
ท่อเจ็ต 6 หุน หัวสวิงเกอร์
ราคา 150.00
33
รหัสสินค้า : 000846
หัวเจ็ตพ่นน้ำสำหรับต่อกับปั้มน้ำเพื่อให้แรงดันน้ำ ดึงอากาศจากท่ออากาศ แล้วพ่นออกมาเป็นละออง ช่วยเพิ่มออกซิเจนในบ่อปลาหรือตู้ปลา หัวท่อพ่นสามารถปรับทิศทางการพ่นได้ รอบทิศทาง
  Tell a Friend
ท่อเจ็ต 1 นิ้ว หัวสวิงเกอร์
ราคา 250.00
33
รหัสสินค้า : 000847
หัวเจ็ตพ่นน้ำสำหรับต่อกับปั้มน้ำเพื่อให้แรงดันน้ำ ดึงอากาศจากท่ออากาศ แล้วพ่นออกมาเป็นละออง ช่วยเพิ่มออกซิเจนในบ่อปลาหรือตู้ปลา หัวท่อพ่นสามารถปรับทิศทางการพ่นได้ รอบทิศทาง
  Tell a Friend
เจ็ตทองเหลือง  4 หุน
ราคา 300.00
33
รหัสสินค้า : 002542
หัวเจ๊ตพ่นน้ำสำหรับต่อกับปั้มน้ำเพื่อให้แรงดันน้ำ ดึงอากาศจากท่ออากาศ แล้วพ่นออกมาเป็นละออง ช่วยเพิ่มออกซิเจนในบ่อปลาหรือตู้ปลา ช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของน้ำให้หมุนเวียนได้ทั่วถึง
  Tell a Friend
เจ็ตทองเหลือง  6  หุน
ราคา 380.00
33
รหัสสินค้า : 002543
หัวเจ๊ตพ่นน้ำสำหรับต่อกับปั้มน้ำเพื่อให้แรงดันน้ำ ดึงอากาศจากท่ออากาศ แล้วพ่นออกมาเป็นละออง ช่วยเพิ่มออกซิเจนในบ่อปลาหรือตู้ปลา ช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของน้ำให้หมุนเวียนได้ทั่วถึง
  Tell a Friend
เจ็ตทองเหลือง 1 นิ้ว
ราคา 550.00
33
รหัสสินค้า : 002544
หัวเจ๊ตพ่นน้ำสำหรับต่อกับปั้มน้ำเพื่อให้แรงดันน้ำ ดึงอากาศจากท่ออากาศ แล้วพ่นออกมาเป็นละออง ช่วยเพิ่มออกซิเจนในบ่อปลาหรือตู้ปลา ช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของน้ำให้หมุนเวียนได้ทั่วถึง
  Tell a Friend
หัวพ่นน้ำสวิงเกอร์ SB
ราคา 75.00
33
รหัสสินค้า : 000609
หัวพ่นน้ำสวิงเกอร์ 1 ทาง สำหรับต่อกับปั๊มน้ำ เพื่อพ่นน้ำ ในบ่อ อ่างปลา ตู้ปลา หรือต่อช่องกั้นกรองในตู้ปลา ช่วยกระจายทิศทางน้ำ พ่นเศษฝุนเศษตะกอนนอนก้น ทำให้ปลาแข็งแรงได้ว่ายทวนกระแสน้ำ
  Tell a Friend
หัวพ่นน้ำสวิงเกอร์  3 ข้อ 2 ทาง ปากกลม
ราคา 100.00
33
รหัสสินค้า : 000610
หัวพ่นน้ำสวิงเกอร์ 2 ทาง สำหรับต่อกับปั๊มน้ำ เพื่อพ่นน้ำ ในบ่อ อ่างปลา ตู้ปลา หรือต่อช่องกั้นกรองในตู้ปลา ช่วยกระจายทิศทางน้ำ พ่นเศษฝุนเศษตะกอนนอนก้น ทำให้ปลาแข็งแรงได้ว่ายทวนกระแสน้ำ
  Tell a Friend
หัวพ่นน้ำสวิงเกอร์ 3 ข้อ 2 ทาง ปากแบน
ราคา 100.00
33
รหัสสินค้า : 001420
หัวพ่นน้ำสวิงเกอร์ 2 ทาง สำหรับต่อกับปั๊มน้ำ เพื่อพ่นน้ำ ในบ่อ อ่างปลา ตู้ปลา หรือต่อช่องกั้นกรองในตู้ปลา ช่วยกระจายทิศทางน้ำ พ่นเศษฝุนเศษตะกอนนอนก้น ทำให้ปลาแข็งแรงได้ว่ายทวนกระแสน้ำ
  Tell a Friend
หัวพ่นน้ำสวิงเกอร์ 5 ข้อ 2 ทาง ปากกลม
ราคา 150.00
33
รหัสสินค้า : 002540
หัวพ่นน้ำสวิงเกอร์ 2 ทาง สำหรับต่อกับปั๊มน้ำ เพื่อพ่นน้ำ ในบ่อ อ่างปลา ตู้ปลา หรือต่อช่องกั้นกรองในตู้ปลา ช่วยกระจายทิศทางน้ำ พ่นเศษฝุนเศษตะกอนนอนก้น ทำให้ปลาแข็งแรงได้ว่ายทวนกระแสน้ำ
  Tell a Friend
พัวพ่นน้ำสวิงเกอร์ 5 ข้อ 2 ทาง ปากแบน
ราคา 150.00
33
รหัสสินค้า : 002541
หัวพ่นน้ำสวิงเกอร์ 2 ทาง สำหรับต่อกับปั๊มน้ำ เพื่อพ่นน้ำ ในบ่อ อ่างปลา ตู้ปลา หรือต่อช่องกั้นกรองในตู้ปลา ช่วยกระจายทิศทางน้ำ พ่นเศษฝุนเศษตะกอนนอนก้น ทำให้ปลาแข็งแรงได้ว่ายทวนกระแสน้ำ
  Tell a Friend


Total: 11: